Arkiv

Arkiv för januari, 2011

Windows tappar kontakten med uppmappade kataloger

januari 25th, 2011 Inga kommentarer

Ett känt, mycket irriterande problem, som de flesta av oss råkat ut för är när de uppmappade katalogerna man har från servern kopplar bort sig från dem per automatik för att sedan återansluta när de klickas på.

Det hela är ganska enkelt fixat om det finns en regeditor till hands.

På serversidan, ändra autodisconnect till ffffffff (REG_DWORD) i HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters alternativt kan man i kommandotolken köra net config server /autodisconnect:-1 för att stänga av helt.

På klientsidan, ändra KeepConn till valfritt värde (REG_DWORD) 1-65535 s i HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

Categories: IT, Microsoft, Tips Taggar: , ,