Hem > IT, Microsoft, Tips > xcopy revisited

xcopy revisited

XCOPY är ett för de flesta både okänt och underskattat verktyg i windows-konsolen, när det gäller att kopiera stora mängder filer och kataloger.

Grundsyntaxen är enkel:

xcopy källa destination /växlar

Ett exempel där XCOPY användes vid en migrering av data till en ny server(200GB+, 284402 filer, 18136 kataloger):

xcopy F:\Data \\filserver\share\Data\ /C /E /F /H /K /O >copylog.txt 2>&1

Förklaring:
/C – Fortsätter kopieringen, även om fel skulle inträffa.
/E – Kopierar underliggande filer och kataloger(även tomma).
/F – Visar fullständig sökväg till både källa och destination under kopieringen.
/H – Kopierar även dolda filer(h) och systemfiler(s).
/K – Kopierar attribut.
/O – Kopierar ägandeskap och ACL-information.

>copylog.txt – Skickar stdout till loggfilen copylog.txt.
2>&1 – Gör så att även stderr skickas till loggfilen(Ni vill det!).

Genom exemplet ovan bibehölls samtliga filrättigheter och minimerade jobbet som annars hade behövt läggas ned för att manuellt sätta alla rättigheter på den nya servern.

Ytterligare några växlar som fungerar alldeles utmärkt vid exempelvis backuper för den som vill:

/A – Kopierar endast filer med arkivattributet(a), nollställer inte flaggan.
/M – Kopierar endast filer med arkivattributet(a), nollställer flaggan.
/D:m-d-å – Kopierar filer som ändrats från angivet datum, om inget datum anges kopieras enbart de filer där källan än nyare än destinationen.
/V – Verifierar varje kopiering.
/Y – Bekräftar överskrivning av destination.
/Z – Kopierar nätverksfiler i omstartsläge(egentligen bara användbart vid filkopiengar som går över skakiga vpn-förbindelser).
/? – Visar hjälpen som avslöjar ännu fler växlar än de som tagits upp här.

Categories: IT, Microsoft, Tips Taggar: , , ,
  1. Inga kommentarer än.