Hem > IT, Microsoft, Tips > Inloggningsfel: Namnet på målkontot är felaktigt.

Inloggningsfel: Namnet på målkontot är felaktigt.

…eller som det heter på engelska:
Logon Failure: The target account name is incorrect.
Ett störande fel som brukar dyka upp om man försöker vara smart och tilldela en server flera namn, t.ex. vid migrering från en gammal filserver till en ny…men det finns en lösning!

 1. Lägg upp det nya namnet i DNS och peka mot servern, ett CNAME duger bra.
 2. Lägg till följande nyckel i registret på servern under HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\
  • Namn: DisableStrictNameChecking
  • Typ: REG_DWORD
  • Värde: 1 (Decimal)
 3. Starta om servern.
 4. Öppna en konsol(cmd) och sätt ett nytt SPN med kommandot setspn enligt:

  setspn -A HOST/namnetsomsattesnyttidns målservern
  setspn -A HOST/namnetsomsattesnyttidns.fulla.domänen målservern

  !!Viktigt!!
  Om det redan finns ett SPN satt med det nya namnet som pekar mot en gammal server, måste det raderas för att det inte ska bli en konflikt. En konflikt kan resultera i att det inte går att nå servern, varken med det nya eller gamla namnet.

  Ett par nyttiga växlar till kommandot:
  -L för att lista SPN: setspn -L servernamn
  -D för att radera SPN: setspn -D TJÄNST/namn servernamn
  (setspn är en del av Microsoft Windows Server Support Tools)

 5. Klart!
 1. Inga kommentarer än.